Dvoudenní výpravy

26.7. -27.7.2021 – Stavba tábora – info Milan Kratochvíl

28.7. – 30.7.2021 – Setkání OD FISCH na Slezské Hartě – info Milan Kratochvíl

28.8. – 29.8.2021 – Setkání s podporovateli na Slezské Hartě – info Zdeněk Maťa

30.8. – 31.8.2021 – Bourání tábora – info Josef Kasák