Klubovna

Naše klubovna

KLubovna se nachází na ul.B.Dvorského v areálu ZŠ B.Dvorského 1. Klubovna je pronajata od fa.Veolia a je součástí komplexu školy.