Vše o roce 2020

                                                                    Rok 2020                                                

Je nám velkou ctí, že Vás můžeme seznámit s činností rybářského klubu RSK Svinov z.s., který v roce 2020 oslavil 10 let od svého založení.                                                                                                                                                                         

I přes nepřiznivé podmínky kvůli COVID 19, jsme uspořádali několik akcí. Ihned po ukončení restrikcí jsme uspořádali 6.6.2020 klubové závody v LRU na našem klubovém rybníku u bývalého Rybaspolu ve Svinově.                                                                                                                            

 V prázdninových měsících od 27.7. – 1.8.2020 jsme uspořádali na našem stanovém táboře soustředění vedoucích rybářských kroužků na Slezské Hartě, a ihned v termínu 8.- 21.8.2020 jsme uspořádali již 10.ročník dětského rybářského táboru na našem stanovém táboře na Slezské Hartě. Akce se velmi vydařila a děti se naučili novým rybářským dovednostem i díky Vašemu přispění a krásným dárkům pro děti. V termínu od 4.7. – 12.7.2020 jsme uspořádali 2.ročník vodáckého táboru ve spolupráci s vodáckým oddílem Poseidon Opava, rovněž na Slezské Hartě. Celkem jsme tak zajistili volnočasové aktivity pro 100 dětí z celého Moravskoslezského kraje o děti se staralo 36 osob.                                                                                                                                                                

Naší mladí závodníci koncem prázdnin obsadili první dvě místa na velkých dětských závodech na rybníku Talián.                                                          

Co se týče sekce dospělých – Z důvodů Covid 19 byla většina akcí zrušena a tak se naší matadoři vrhli do soutěží pořádaných v lovu kaprů soukromými subjekty. Zúčastnili se celkem 5 závodů, dva závody vyhráli – závod L&M Baits Carp Cup Zaječí 2020 na jižní Moravě vyhráli a poslední závod World Fish Cup 2020 Palotás v Maďarsku kluci zabodovali a soutěž rovněž vyhráli a zároveň dovezli i pohár za největšího chyceného kapra. V dalších závodech skončili do 5.místa.                                                                                                                                                                     

 Dále jsme uspořádali 10. – 11.10.2020 1.ročník – 24 hodinovka junior cup v lovu kaprů na rybníku Figura o pohár Maxmiliána Šimka. Zde si každý účastník sáhl docela na dno svých sil pro nepřízeň počasí. Na akci bylo dle předběžného výběru pozváno 20 juniorů z celé republiky. Všichni pozvaní se akce zúčastnili. 

 Proto pevně věříme, že i v následujícím roce 2021 se nám podaří uskutečnit několik akcí. Jedná se v prvé ředě o závod v LRU na našem rybníčku ve Svinově – kde naším prvotním úkolem bude pozvat děti z dětských domovů v Ostravě, kdy tyto děti budou závodit ve dvojici s členem spolku RSK Svinov, dále pro rok 2021 plánujeme tří tábory na Slezské Hartě již 11.ročník (z toho jeden turnus chceme opět věnovat pro děti s dětských domovů v Ostravě) a chceme navázat na Junior cup o pohár Maxmiliána Šimka 2.ročníkem a máme velké přání, aby se z tohoto závodu stála tradice. Nesmíme zapomenout ani na naše pravidelné schůzky spolku v naší klubovně. Zde se připravují nejen děti, junioři ale i dospělí na svou činnost.

Všechny tyto akce by nešly dělat bez pomocí grantů a dotací za což všem naším podporovatelům děkujeme. O veškerých naších akcích a fotografie i s popisem akcí najdete na našem https://www.facebook.com/RSKSVINOV  nebo na našem táborovém https://www.facebook.com/groups/1781903235433038