Aktualita

5.6.2024

Máme tady konec první dekády, vše co jsme si naplánovali jsme absolvovali

Máme před námi prázdniny a naše vyvrcholení činnosti na letních táborech.(sledujte naše facebokové stránky)

Přejeme všem nádherné prázdniny a v září se na Vás budeme opět těšit.

Koncem srpna budou termíny schůzek a dalších akcí.

,…,…………………,..,…………………………… .. ……………………….

Propozice závod 22.8.-25.8.2024

Náš velký závod – dospěláci + junioři

RAPTOR Baits – Malé Sedlo Petřvald – RSK Svinov z.s.
                                                    GPS 49.7030239N, 18.1660292E

Čtvrtek 22.8.2024     prezentace     09:30 hod
                                      Losování        10:00 hod
                                      Start závodu  12:00 hod

Neděle  25.8.2024     Ukončení závodu 12:00 hod

Startovné pro 1- 2-3členný tým je 9.999kč                                              
Počet týmů je stanoven na 10 týmů
Výhry pro umístěné týmy

CENY :
1 místo  24.000kč + poháry
2 místo  16.000kč+ poháry
3 místo  12.000kč + poháry
4 místo  věcné ceny      
První bodovaná ryba           – pohár  + 1000Kč poukaz na nákup zboží od sponzora
První ryba nad 10kg            – pohár  + 1000Kč poukaz na nákup zboží od sponzora
Prvních 6 bodovaných ryb – pohár  + 1000Kč poukaz na nákup zboží od sponzora
Top ryba závodu                  – pohár  + 1000Kč poukaz na nákup zboží od sponzora 

V případě nenaplnění počtu závodních týmů budou ceny adekvátně poníženy(potvrzení cen v den závodu při losování)

AKCI  POŘÁDÁ A PŘIHLÁŠKY ZASLAT :
RSK Svinov z.s. –  Milan Kratochvíl +420 603 834 247
Email  rsksvinov@seznam.cz
V přihlášce uvést tým, termín akce, jméno kapitána, tel.kontakt  prosím dodržovat !!! Jinak přihláška bude považována za neplatnou.

PLATBY:
Po přihlášení vám bude přihláška potvrzena. Číslo účtu a variabilní symbol budou zaslány po potvrzení přihlášky. Hradí se 100% startovného.
K zaplacení budete vyzvání v březnu 2024.                                                                                                     Pokud tým po uhrazení startovného zruší účast na závodech, může tak učinit do 30.5.2024 – bude mu vrácena ponížená o částku 500,-kč  Po tomto termínu se startovné nevrací a tým si musí zajistit náhradu. Náhradní družstvo si může změnit název.
Po zaplacení zálohy bude tým připsán na startovní listinu.
Pořadatel může závod bez udání důvodů zrušit. V tomto případě se startovné bude vracet v plné výši.  Platbou startovného závodní tým souhlasí s uvedenými pravidly.                   
Výhry se vyplácí okamžitě při vyhlášení

BODOVÁNÍ :
Bodovanou rybou je kapr, amur a jeseter od 8kg
Boduje se top 6 ryb s neomezenou výměnou ve které mohou být v kombinaci nanejvýš 2 ks amura a 1 ks jesetera

POZOR!!!!   B O N U S   J E S E T E R !!!! – počítá se dvojnásobek váhy !!!!
K vážení se bude používat stejný typ váhy a vážícího saku.
Úlovkový lístek je veden dvojmo jeden má tým druhý rozhodčí

KRMENÍ:
Kobrou
Spomba

VNADĚNÍ: 

Pouze boilis a pelety
Množství  na závod není omezeno – ( v případě změny se strany majitele budete včas seznámeni – zhoršená kvalita vody apod.)

NÁSTRAHY:

Boilis – nejmenší velikost 8 mm

Pelety 

LOSOVÁNÍ:
Losuje se dvoukolově poprvé pořadí poté lovné místo.
První los o pořadí dle přijatých plateb záloh.

POVINNÁ VÝBAVA:

2x plovoucí  eco sak
Podběrak s nejmenším rozpětím ramen 90cm
Váha
Vaničková podložka
Trojnožka k vážení

Dezinfekce k ošetření ulovené ryby

PRAVIDLA:

– Soutěží dvoučlenná /tříčlenná družstva
– Závod probíhá systémem chyť a pusť a lovem na položenou.

– Každý tým chytá na 4 pruty, každý s jedním návazcem a háčkem s protihrotem                                             – Metody lovu na CHOD-RIG, vrtulníkové a podobné sestavy jsou zakázány, jako i lov na ZIG-RIG.                                                                                                                                                    –  Zákaz používání všech druhů živočišných nástrah, housek, chleba a jiného pečiva, foukané a extrudované kukuřice (pufy) a jiné extrudy, jako i rohlíkový boilis                                                                                                                                                           –  Povinné je používání BECKLEADU  na všech udicích                                                                                                          –  PVA povoleno pouze jako součást udice                                                                                                                 –  Zákaz používání jakýchkoliv krmítek                                                                                                                        –  Závodník je povinnen na požádání rozhodčího vytáhnout udici s vody ke kontrole.                                        –  Při krmení, nahazování, nesmí závodník opustit svůj sektor.                                                                              –  K měření hloubky je povolen marker po dobu nezbytně nutnou, ne jako označení lovného místa                                                                                                                                    –   

– Použití nahazovacího DEEPRU povoleno jen před zahájením závodu, po zahájení již nelze používat.                                                                                         –   Vážení ulovených ryb během dne probíhá průběžně.                                                                                            –  V době od 23,00 hod do 06,00 hod ulovené ryby sakovat do EKO saků                                                                                                                                                                                                           –  Přísný zákaz 🚷 vstupu a umísťování jakýchkoliv značek nebo světel a na druhou stranu vodní plochy, před a v průběhu závodu.                                                                                                                                              –  Pokud ryba při zdolávání vjede do sousedního sektoru a dojde k zamotání udic sousedního týmu, tak ten je povinen spolupracovat na bezpečném zdolání ryby.                                                                                    –  Jde nám hlavně o zdraví a bezpečnost ryb !!!                                                                                                                 –  Při porušení pravidel uvedených v propozicích či nedodržení nepsaných zákonů etiky sportovního rybolovu bude tým okamžitě napomenut a bude mu udělena pomyslná žlutá karta “ žlutá karta 4 hodiny stop nesmí se ani krmit“ a při druhém porušení okamžitá diskvalifikace ze závodu! Bez nároku vrácení startovného

PODÁNÍ PROTESTU:  

Protest může podat kterýkoliv člen závodního týmu pouze hlavnímu rozhodčímu a to neprodleně. Pokud team podává protest, musí složit k rukám hl. rozhodčího kauci ve výši 1000,- Kč, která při neoprávněnosti protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protesty podané po ukončení závodu nebude brán zřetel. Vše co není povoleno je zakázáno.

Všichni účastníci  se akce zúčastňují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu.

Pořadatel pracuje na zajištění občerstvení – budete včas informování.

30.10.2023

POZOR , POZOR

termíny letního rybářského tábora a letního vodáckého tábora

pro rok 2024

Vodácký bude od 30.6.2024 do 13.7.2024

Rybářský bude v termínu od 14.7.2024 do 27.7.2024

Více info k termínům v sekci Letní tábory termíny

INFORMACE K TÁBORU 2024