Aktualita

Organizační

 Propozice závod 31.5. – 2.6.2024

JUNIOR CUP – rybník Rojek

Perfektní dárek pro mladého rybáře ke dni dětí.

Chytá se na nové vodě , která byla uvolněna pro sportovní rybolov pouze pro tuto akci.

Osádka ryb: Kapr o průměrné váze 7kga  amur o průměrné váze 6kg, a další druhy ryb.

Místo konání :  rybník Rojek

Termín konání : 31.5. – 2.6.2024

Startovné:  3.000 Kč  za dvoučlenný i tříčlenný team. 

Každé člen družstva do 15- ti let loví na dva pruty.

Složení týmu :  od 8 let do 15 let – max.dva členové + dospělý starší 21 let.                                                                                                                      

!!!!!!!!!!S družstvem musí startovat zákonný zástupce, nebo pověřená osoba!!!!!!!!!!

Časový rozpis:

Pátek  31.května
                              10:00 – 10:30 hod        losování
                              13:00 hod                     přesun a začátek závod
Neděle 2.června
                              10:00 hod                    ukončení  závodu
                              11:00 hod                    vyhlášení výsledků

  Ceny:   

1. cena:  poháry    + věcné ceny       
2. cena:  poháry    + věcné ceny   
3. cena:  poháry    + věcné ceny       
Cena za nejtěžší rybu  + poháry

Přihlášky:  osobně na základně RSK Svinov na ulici Luční v Ostrava Svinov – Dubí nebo tel 603834247

Losování:
V prvním kole se vylosuje pořadí, v jakém budou jednotlivec losovat sektory a v tomto vylosovaném pořadí pak vylosuje svůj sektor. Losuje se pouze jednou, výměna místa není možná.
 
Pravidla:
Se závodníkem musí startovat zákonný zástupce, nebo pověřená osoba.
Závod probíhá systémem chyť a pusť.
Tým loví celkem na 4 pruty, každý prut s jedním návazcem
Povolen pouze lov na položenou. Používání drátěných krmítek povoleno,  Zavážení nástrah není povoleno jakýmkoliv způsobem. Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený sektor (hranice sektoru je vždy pomyslný pravý úhel od břehu rybníka).
Pokud ryba vjede do sousedního sektoru a dotkne se sestavy sousedního týmu, musí dotčený tým spolupracovat při bezpečném zdolávání ryby (jde nám především o ryby)
Během soutěže smí do sektoru vstoupit pouze úsekový a hlavní rozhodčí. Ostatní se souhlasem závodníků. Závodník je povinen na požádání rozhodčího vytáhnout udici z vody ke kontrole.
Při hrubém porušení pravidel (nerespektování pokynů rozhodčího, nedodržení nepsaných zákonů etiky sportovního rybolovu, provinění proti RŘ) bude tým postižen trestnými body, při opakovaném porušení bude diskvalifikován.!! Bez nároku vrácení startovného. Podání protestu: Protest může podat kterýkoliv člen závodního týmu pouze písemně hlavnímu rozhodčímu (neprodleně!!), který bude určen před začátkem závodu. Pokud tým podává protest, musí složit k rukám hl. rozhodčího kauci ve výši 1000,- Kč, která při neoprávněnosti protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protesty podané po ukončení závodu nebude brán zřetel.

Krmení neomezeno.

Nástrahy:  boilies, pelety, (boilies těsta a dipy povoleny).
Návnady:  boilies, pelety, method-mix bez živých složek.
Krmení povoleno –  pva materiál,kobra, prak a raketa. Raketa povolena jen v určených časech.

Je zakázáno lovit na:
Housku, foukanou  kukuřici  (pufy) a jiné extrudy, chleba, červy, žížaly ani jiné živé nástrahy.

Povinnosti závodníka:
Šetrné zacházení s rybou, akceptování pravidel daného revíru.

Povinná výbava:
Podložka pod ryby vaničková na nožkách, podběrák min. 90 cm rameno, váha, 3x EKO sak z toho min. 1x sak plovoucí,  (pokud nebudou ryby ihned po vylovení zváženy, musí být uchovány v EKO sacích).

Hodnocení a vážení:
Boduje se pouze 5 nejtěžších ryb, kdy bodovanou rybou je kapr, amur a jeseter. Rozhodující je součet, v případě, že dojde ke stejnému výsledku u dvou a více závodníků rozhoduje nejtěžší ulovená ryba. Ryby váží úsekový rozhodčí spolu s minimálně jedním členem družstva a její váhu neprodleně zapíší do úlovkových  listů a toto stvrdí  svými podpisy. Ryby se budou vážit ve stejných sacích a stejným typem váhy. Bude se počítat čistá váha po odečtení hmotnosti saku. Po zvážení a zapsání se ulovená ryba vrátí zpět do vody.

Závodní týmy startují a loví na vlastní nebezpečí.

Pořadatel si v případě potřeby vyhrazuje právo pozměnit pravidla.
Všichni startující s uvedenými pravidly souhlasí, což potvrdí uhrazením startovného nebo registračního poplatku.

,…,…………………,..,…………………………… .. ……………………….

Propozice závod 22.8.-25.8.2024

Náš velký závod – dospěláci + junioři

RAPTOR Baits – Malé Sedlo Petřvald – RSK Svinov z.s.
                                                    GPS 49.7030239N, 18.1660292E

Čtvrtek 22.8.2024     prezentace     09:30 hod
                                      Losování        10:00 hod
                                      Start závodu  12:00 hod

Neděle  25.8.2024     Ukončení závodu 12:00 hod

Startovné pro 1- 2-3členný tým je 9.999kč                                              
Počet týmů je stanoven na 10 týmů
Výhry pro umístěné týmy

CENY :
1 místo  24.000kč + poháry
2 místo  16.000kč+ poháry
3 místo  12.000kč + poháry
4 místo  věcné ceny      
První bodovaná ryba           – pohár  + 1000Kč poukaz na nákup zboží od sponzora
První ryba nad 10kg            – pohár  + 1000Kč poukaz na nákup zboží od sponzora
Prvních 6 bodovaných ryb – pohár  + 1000Kč poukaz na nákup zboží od sponzora
Top ryba závodu                  – pohár  + 1000Kč poukaz na nákup zboží od sponzora 

V případě nenaplnění počtu závodních týmů budou ceny adekvátně poníženy(potvrzení cen v den závodu při losování)

AKCI  POŘÁDÁ A PŘIHLÁŠKY ZASLAT :
RSK Svinov z.s. –  Milan Kratochvíl +420 603 834 247
Email  rsksvinov@seznam.cz
V přihlášce uvést tým, termín akce, jméno kapitána, tel.kontakt  prosím dodržovat !!! Jinak přihláška bude považována za neplatnou.

PLATBY:
Po přihlášení vám bude přihláška potvrzena. Číslo účtu a variabilní symbol budou zaslány po potvrzení přihlášky. Hradí se 100% startovného.
K zaplacení budete vyzvání v březnu 2024.                                                                                                     Pokud tým po uhrazení startovného zruší účast na závodech, může tak učinit do 30.5.2024 – bude mu vrácena ponížená o částku 500,-kč  Po tomto termínu se startovné nevrací a tým si musí zajistit náhradu. Náhradní družstvo si může změnit název.
Po zaplacení zálohy bude tým připsán na startovní listinu.
Pořadatel může závod bez udání důvodů zrušit. V tomto případě se startovné bude vracet v plné výši.  Platbou startovného závodní tým souhlasí s uvedenými pravidly.                   
Výhry se vyplácí okamžitě při vyhlášení

BODOVÁNÍ :
Bodovanou rybou je kapr, amur a jeseter od 8kg
Boduje se top 6 ryb s neomezenou výměnou ve které mohou být v kombinaci nanejvýš 2 ks amura a 1 ks jesetera

POZOR!!!!   B O N U S   J E S E T E R !!!! – počítá se dvojnásobek váhy !!!!
K vážení se bude používat stejný typ váhy a vážícího saku.
Úlovkový lístek je veden dvojmo jeden má tým druhý rozhodčí

KRMENÍ:
Kobrou
Spomba

VNADĚNÍ: 

Pouze boilis a pelety
Množství  na závod není omezeno – ( v případě změny se strany majitele budete včas seznámeni – zhoršená kvalita vody apod.)

NÁSTRAHY:

Boilis – nejmenší velikost 8 mm

Pelety 

LOSOVÁNÍ:
Losuje se dvoukolově poprvé pořadí poté lovné místo.
První los o pořadí dle přijatých plateb záloh.

POVINNÁ VÝBAVA:

2x plovoucí  eco sak
Podběrak s nejmenším rozpětím ramen 90cm
Váha
Vaničková podložka
Trojnožka k vážení

Dezinfekce k ošetření ulovené ryby

PRAVIDLA:

– Soutěží dvoučlenná /tříčlenná družstva
– Závod probíhá systémem chyť a pusť a lovem na položenou.

– Každý tým chytá na 4 pruty, každý s jedním návazcem a háčkem s protihrotem                                             – Metody lovu na CHOD-RIG, vrtulníkové a podobné sestavy jsou zakázány, jako i lov na ZIG-RIG.                                                                                                                                                    –  Zákaz používání všech druhů živočišných nástrah, housek, chleba a jiného pečiva, foukané a extrudované kukuřice (pufy) a jiné extrudy, jako i rohlíkový boilis                                                                                                                                                           –  Povinné je používání BECKLEADU  na všech udicích                                                                                                          –  PVA povoleno pouze jako součást udice                                                                                                                 –  Zákaz používání jakýchkoliv krmítek                                                                                                                        –  Závodník je povinnen na požádání rozhodčího vytáhnout udici s vody ke kontrole.                                        –  Při krmení, nahazování, nesmí závodník opustit svůj sektor.                                                                              –  K měření hloubky je povolen marker po dobu nezbytně nutnou, ne jako označení lovného místa                                                                                                                                    –   

– Použití nahazovacího DEEPRU povoleno jen před zahájením závodu, po zahájení již nelze používat.                                                                                         –   Vážení ulovených ryb během dne probíhá průběžně.                                                                                            –  V době od 23,00 hod do 06,00 hod ulovené ryby sakovat do EKO saků                                                                                                                                                                                                           –  Přísný zákaz 🚷 vstupu a umísťování jakýchkoliv značek nebo světel a na druhou stranu vodní plochy, před a v průběhu závodu.                                                                                                                                              –  Pokud ryba při zdolávání vjede do sousedního sektoru a dojde k zamotání udic sousedního týmu, tak ten je povinen spolupracovat na bezpečném zdolání ryby.                                                                                    –  Jde nám hlavně o zdraví a bezpečnost ryb !!!                                                                                                                 –  Při porušení pravidel uvedených v propozicích či nedodržení nepsaných zákonů etiky sportovního rybolovu bude tým okamžitě napomenut a bude mu udělena pomyslná žlutá karta “ žlutá karta 4 hodiny stop nesmí se ani krmit“ a při druhém porušení okamžitá diskvalifikace ze závodu! Bez nároku vrácení startovného

PODÁNÍ PROTESTU:  

Protest může podat kterýkoliv člen závodního týmu pouze hlavnímu rozhodčímu a to neprodleně. Pokud team podává protest, musí složit k rukám hl. rozhodčího kauci ve výši 1000,- Kč, která při neoprávněnosti protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protesty podané po ukončení závodu nebude brán zřetel. Vše co není povoleno je zakázáno.

Všichni účastníci  se akce zúčastňují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu.

Pořadatel pracuje na zajištění občerstvení – budete včas informování.

30.10.2023

POZOR , POZOR

termíny letního rybářského tábora a letního vodáckého tábora

pro rok 2024

Vodácký bude od 30.6.2024 do 13.7.2024

Rybářský bude v termínu od 14.7.2024 do 27.7.2024

Více info k termínům v sekci Letní tábory termíny

INFORMACE K TÁBORU 2024