Tábořiště Slezská Harta


Vážení rodiče
,

Letní tábor pravidelně s velkou tradicí pořádá RSK Svinov z.s. z Ostravy – Svinova. Tábor je na táborové základně RSK Svinov na březích přehrady Slezské Harty v obci Roudno v oblasti Včelího lesa.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je IMG_3162-1024x768.jpg.

Jedná se již tradičně o tábor stanového typu. Táborníci jsou ubytováni ve dvoulůžkových podsadových 

stanech. Na tábořišti není elektrická energie – vše zajištujeme pomocí baterií nebo plynu.Zároveň není na tábořišti mobilní signál.

Hygiena:

Denní hygienu provádíme v umývárně kde je pouze studená voda, ale samozřejmě mytí v teplé vodě probíhá dle hygienických předpisů v táboře. Dívky se mají možnost umýt v teplé vodě dle svých potřeb /stačí se obrátit na zdravotníka tábora/. 

Z hygienických a bezpečnostních důvodů budou vedoucí táborníkům průběžně kontrolovat veškeré jejich osobní věci.

Svou osobní potřebu provádí jak děti tak personál do zapůjčených TOI TOI které jsou každý den dvakrát denně čištěny a jednou týdně odbornou firmou vyčištěny a vydesinfikovány.

Stravování:

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 20200816_181923-1024x768.jpg.

Stravování je zajištěno 5krát denně  /snídaně – svačinka, neboli desátka – oběd – svačina – večeře/ a to s minimálně dvěma teplými jídly. Zelenina a ovoce jsou nedílnou součástí každodenní stravy. Samozřejmě nesmíme opomenout pitný režim, jenž je pod kontrolou zdravotníka. Celý jídelníček dáváme ke schválení Krajské hygienické stanici.

Táborníci a vedoucí:
letní tábor je připravován pro děti ve věku od 7 do 15 let, s tím že dítě musí mít za sebou první ročník základní školy.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je IMG_2218-1024x768.jpg.

O Vaše děti se starají pravidelně vyškolení vedoucí a instruktoři s mnoholetou zkušeností, zdravotní péče zajištěna. Všichni účastníci tábora jsou pojištěni pro případ úrazu a rovněž jsou jim hrazeny všechny výlohy u lékaře.

Návštěvy na táboře:

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-2-1024x453.png.

S ohledem na stavbu programu nejsou návštěvy tábora povoleny. Upozorňujeme  rodiče, jim nebude umožněn přístup do tábora. Značná část denního programu je totiž realizována mimo tábor. Zároveň i hygienické předpisy tyto návštěvy neumožňují.

Upozornění provozovatele:

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image.png.

V případě závažného porušení táborového řádu, může být účastník tábora na základě rozhodnutí vedoucího tábora vyloučen. V takovém případě hradí rodiče účastníka, nebo jeho zákonný zástupce, veškeré náklady s ukončením pobytu spojené. Provozovatel nevrací alikvotní část účastnického poplatku za pobyt na táboře. To samé platí pro předčasné opuštění tábora.   Případný předčasný odjezd nebo příjezd na tábor dohodněte s hl. vedoucím tábora.

Dětem nedávejte – !!!!!!!!!

  • neúměrné množství peněz, prstýnky, řetízky a jiné cenné předměty
  • mobilní telefony, elektronické hry, rádia, drahé nebo nové oblečení a obuv
  • lovecké nože ( kapesní nůž -ano), nebezpečné hračky
  • neúměrné množství cukrovinek, potraviny (řízky, salám, ovoce, sýr…), děti dostanou všeho dost

Pojištění tábora:

Veškerá činnost RSK Svinov z.s. je pojištěna u pojišťovny UNIQA.